MAGICKÁ OČISTA

Jak poznám že potřebuji očistu?

Může se to projevovat nenápadně, řada nešťastných náhod, spotřebiče v domě nefungují, tak jak by měli. Nebo se zapínají a vypínají bez Vašeho přičinění. Již v tuto chvíli víte, že se děje něco nepřirozeného, v některých místnostech cítíte špatně, stísněně a máte pocit, že Vás něco sleduje. Noční můry dětí, náměsíčnost či "bezdůvodný" strach jsou klasickými příznaky. Poruchy zdraví bez zjevných příčin. Pocity náhlého úbytku energií ve vašem těle by Vás měli varovat před tím, že situace, již potřebuje řešení...

 O jakou očistu se jedná?

Jde v podstatě o hloubkovou očistu od negativních energií, myšlenkových voltů uvrhnutých na dané místo a především očistu od duchovních bytostí, které Vám znepříjemňují život. Jak si můžete přečíst níže, nemusí se vždy jednat o duchy zemřelých osob, či blízkých. Je prokázáno, že negativní událost, či dlouhodobé napětí ovlivňuje trvale energetické pole na daném místě.

Co to způsobuje?

Patogení zóny

Každé místo na zemi je propojeno tzv. geopatogeními zónami, tyto zóny v sobě vedou zemské energie. V některých případech energie zóny může být narušena, nebo znásobena dalším křížením zón, vodních toků, či tím, že došlo k nějaké zásadní přestavbě terénů. Zemskou energii velmi ovlivňují podzemní kabely, prameny či hloubková kanalizace. Jestliže Váš dům, či byt stojí na nějaké silné geopatogení zóně, můžete to pociťovat jako hučení v uších, nespavost, hyperaktivitu nebo naopak malátnost a úbytek energie. Velkým problémem je mít postel, či místo, kde se zdržují lidé delší dobu, ve středu zóny, protože právě ve spánku jsou lidé nejcitlivější.

Řešením v tomto případě, je stanovení síly a směru zón a situovat dle toho obydlí. Měření se provádí pomocí virgule, nebo kyvadla. Do slabších patogeních zón se vkládají různé energetické spirály, které zastiňují jejich proudění. Nejlepší je vyhnout se místům s nejsilnějším záření.

Genius loci

Nebo-li duch místa. Toto označení pochází z řečtiny a pojmenovává bůžka, entitu nebo energii daného místa. Nemusí se jednat o bytost, vystihuje spíše nějakou specifickou atmosféru individuálního prostoru. Jako příklad bych uvedl, některé podniky, hospůdky či obchody, které Vás přitahují svou atmosférou, nemusí zde být kvalitní jídlo, či superpříjemná obsluha, ale je to místo kde se cítíte příjemně a rádi se sem vracíte. Opačným případem negativního Genia loci jsou místa, která Vás odpuzují, aniž byste k tomu měli důvod. Už jen myšlenka návštěvy takového místa ve Vás vzbuzuje odpor.

Řešení problému takového zanešeného místa je kompletní očista prostoru, nalezení příčiny problému a konečné posílení a požehnáhí místa.

Duchové zemřelých

Astrální těla zemřelých, kteří jsou z nějakého důvodu i nadále drženi v naší sféře, mohou být vázáni k určitému předmětu, místu, nebo osobě. Negativní duchové se nazývají Poltergeisti, ale jejich výskyt je zcela vyjímeční. Elektrické spotřebiče jsou velmi citlivé na duchovní projevy. Většina osob duchy pociťuje jako chladivý pocit, nebo brnění. Citliví jedinci duchy nejen cítí, ale také jsou schopni je vidět.

V dnešní době plné duchařské tématiky, kdy nás zasycují televizní věštci, kteří "odvádějí duše zamřelých"  , mnoho literatury, chvástající se tím, co nám duchové chtějí sdělit, jak s nimi komunikovat atd, se do podvědomí lidí dostává strach z duchů mrtvých. Někdy tento strach může být oprávněný, jindy není na místě pokoušet se vypuzovat něco, co nám neškodí. Aneb, nehaš to, co tě nepálí. Naše fantazie dokáze divy a ne vše, musí bezpodmínečně způsobovat duchové.

Jestliže máme pocit, že s námi naši domácnost sdílí nějaký duch a obtěžuje nás jeho přítomnost, je na místě se ho zbavit. Řešení této problematiky bývá vcelku různé.

 - Nejčastěji musí dojít k vypuzení ducha násilnou cestou skrze magii, kdy nejčastěji ducha necháme tzv. rozplynout.  

 - Dalším řešením je ducha vypudit a zabránit mu aby se vrátil. Používají se různé odpuzovače, očista nebo zakletí místa. V tomto případě se nemusí jednat o trvalé řešení.

 - Mezi pasivní ochranu, se také řadí snížení citlivosti vůči těmto bytostem a následná ochrana osob, přicházející s nimi do styku.

Astrální larvy

Tento druh nepříliš známých bytostí je velmi podobný duchům, ale narozdíl od duchů skoro vždy mají vampiristické sklony. Vysávají energii z lidské aury. Astrální larvy, jsou oživlé vzorce našich negativních myšlenek, které mají pud sebezáchovy a jestliže jsou dlouhodobě živeny, dokáží se projevit i v materiální rovině. Jasnovidci, jsou schopni zachtit reálný obraz larvy, která bere na sebe podobu dle podstaty vzniku.

Vznikem astrální larvy může být panická hrůza, vztek, negativní myšlení i jiné sociálně patologické jevy. Každá závislost je naší astrální larvou. Tyto larvy tvoří podstatu oživlé myšlenky, která nás nutí k opakování našich "myšlenek" a tím se posilují. Každá naše obava, strach a slabina může být astrální larvou. Záleží pouze na tom, jak je živíme, jakou intenzitou a jak často.

Příkladem může být závist, hluboká závist prosycená negativními myšlenkami, užíráním se, dokáže velmi brzy vytvořit silného egregora, bytost, která bere energii pro svoji existenci z dotyčného závistivce. Jestli astrální larva přestane mít dostatek "živin" nutí svého stvořitele k její nakrmení. Jestliže naše astrální larva je dostatečně silná, dokáže přímo posednout svého stvořitele. Slovní spojení, je posedlý paranoiou, gamblerstvím, nebo narcismem je do dostatečné míry doslovné a pravdivé.

Řešení: Přestat živit své larvy, což ve chvíli, kdy uděláte, vaše larva Vás bude usilovně přesvědčovat o opaku. Jestliže vytrváte, larva zeslábne a časem zmizí. Dalším způsobem, je pomoc čaroděje-terapeuta, který od Vás tuto astrální pakáš odstraní, podobně jako duchy. 

Rodinné prokletí

Tento druh problému může být dvojího charakteru, jedním může být kletba, uhranutí, nebo prokletý předmět, který rodina vlastní a tím pádem ji stíhá dané prokletí. Řešením prokletí je najít zdroj a kletbu zrušit. Ve většině případů není zdroj, ani příčina známá, takže odstraňování tohoto problému již vyžaduje hlubší znalost magie.

Dalším, o něco lehčím problémem, je rodinná autokletba, která je vypěstovaná členy rodiny. Vesměs se jedná o tučnou astrální larvu, která je vázána nejen na jednoho člena rodiny. Může se jednat o stereotyp, či přežitek, který je pěstován celou rodinou.

Například se může jednat o vzorec, že každému muži v rodině do 25 let věku vypadají všechny vlasy, protože tomu lidé věří a posilují to, tak se to děje. Dalším příkladem může být čerstvá matka, která vždy brzy přijde o mléko pro svého potomka, protože ženy v jejich rodině prostě nekojí!

Takových vzorců jsou většinou desítky a naši blízcí si ani neuvedomují, že si škodí sami sobě.  

 

Jak se mohu bránit?

Základní problémy můžete vyřešit sami, ale jakmile se do toho pustíte, je potřeba to důklaně dodělat. Nespoléhejte se na rady časopisů, ani pseudo věštců z televize, ti Vám pomohou tak akorát provětrat peněženku. Osobně doporučuji přizvěte někoho, kdo má s danými jevy již nějaké zkušenosti, je na to vybaven a dokáže v případě problému jednat spontánně.

Využije duchovní pomoci!

Jestli jste se rozhodli pro Duchovní očistu prostoru, můžete mě kontaktovat mailem, nebo telefonicky ve složce KONTAKTY.

Cena je individuální dle závažnosti situace, časové náročnosti a způsobu očisty.

 

 

 

 

 

O čakrách

O čakrách

Poznejte svá energetickká centra do hloubky. Buďte v harmonii!

více

Co je to zasvěcení do Reiki

Co je to zasvěcení do Reiki

Jak zasvěcení probíhá? Co při něm následuje?

více
Tradiční reiki, tarot a karty HüttnerovéTradiční reiki, tarot a karty Hüttnerové
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím